Werkwijze

Werkwijze

Toelichting op de gebruikte technieken:

1 Mobiele telefonie
D.m.v. GSM technologie (GPRS en/of SMS) wordt de positie doorgegeven van de zorgvragende of een bepaald object. Het systeem belt naar het ingestelde telefoonnummer en geeft de adresgegevens door. Als het nummer niet bereikbaar of bezet is, kan, indien door uzelf zo ingesteld, worden uitgebeld naar een alternatief nummer (totaal maximaal 5 telefoonnummers). Het is mogelijk een zogenaamde Voice Mail detectie te activeren.
De adresgegevens worden ook nog per SMS, E-mail en WhatsApp doorgegeven.
Uiteraard is GSM ontvangst wel vereist, maar door gebruikmaing van een Europese 'roaming' SIM-kaart werkt VOS in héél Nederland én in de meeste Europese landen (KPN/Vodafone/Odido, voorheen: T-Mobile). 

2) Navigatie
Dankzij het 'GPS' (Global Positioning System) weet de 'Locator' tot op 10 m nauwkeurig (soms 5 m) waar het zich bevindt. De coördinaten worden via het GSM netwerk aan ons doorgegeven. Als de GPS ontvangst slecht is (bijv. in betonnen constructies) wordt de laatst ontvangen en onthouden positie doorgegeven.
Klik hier voor de productbrochures van de VOS met Valdetectie, de VOS voor Dwaaldetectie, de VOS-i (welke onder de douche gedragen kan worden) of de VOS voor Tracking & Tracing

3) Tekst naar spraak
De ontvangen GPS-coördinaten worden door ons verrijkt met het dichtstbijzijnde (kadastrale) adres en omgezet naar een gesproken bericht. Verder wordt ook het tijdstip van de noodoproep, valmelding of in- of uittreden van het beveiligde gebied vermeld alsook de naam van de noodoproeper (of het object). Bijvoorbeeld: "Tante Truus heeft om 11 uur 50 een noodoproep gedaan en bevindt zich op de Lelystraat 25 in Alkmaar".

4) Internet
Middels een login-account is e.e.a. via deze web-site in te stellen en eventueel te volgen.
Klik hier of hier of hier voor enkele voorbeeldschermen.
Ook is het mogelijk om alarmeldingen via een zogenaamde XML (SOAP) koppeling door te geven aan een PAC of andere meldkamer; vraag naar de mogelijkheden via: 088 - 55 6 33 55 of via het contact formulier

5) RFID
'RFID' staat voor Radio Frequency IDentification en kan worden ingezet als hulpmiddel bij de diverse VOS modellen om bijvoorbeeld ook binnen in gebouwen op kamerniveau iemands positie te bepalen c.q. door te geven.
We noemen deze zogenaamde 'RFID-tag' een 'MOL'; hierin staat 'MOL' voor Melder Op Locatie.
Zo'n MOL zendt elke 5 seconden een klein radiosignaaltje uit met daarin een unieke code welke in het VOS platform wordt gekoppeld aan een locatie (of, bij omgekeerd gebruik, een persoon).
Het zendvermogen van de MOL kan worden aangepast zodat het werkt vanaf circa 1 meter tot circa 50 meter (afhankelijk van obstakels, muren etc.).
De 'SLAK' (Secundaire Losse Alarm Knop) is feitelijk een MOL met een drukknop en wordt gebruikt om binnenshuis alarm te kunnen geven terwijl de VOS zelf aan de oplader ligt. Zie verder eventueel ook de uitleg bij de producten pagina onder 'SLAK'.