Feitelijke gebruikskosten

Feitelijke gebruikskosten

Bij sommige oude contractvormen bedragen de doorgifte kosten m.b.t. de locatie:

  • via het Internet (dit gebeurt altijd i.v.m. het bijhouden van de historie): € 0,10 per keer
  • via SMS (inclusief doorgifte van het dichtstbijzijnde adres): € 0,20 per keer
  • via de telefoon middels een gesproken bericht (ook inclusief adres): € 0,30 per keer

U kunt zelf instellen op welke wijze u de positie doorgegeven wilt hebben. Combinaties zijn ook mogelijk.

I.g.v. een noodoproep of valmelding wordt via alle media de positie doorgegeven en kunt u daarna ook direct met elkaar praten. De kosten hiervan bedragen dus € 0,60 voor het op 3 manieren doorgeven van de locatie plus € 0,45 per minuut (dit is voor beide, meestal mobiele verbindingen samen; één naar de VOS-locator en één naar de hulpverlener).

Uiteraard kunt u ook gewoon zelf bellen naar de Locator en praten met de drager ervan. De kosten hiervan zijn alleen uw eigen, normale uitbelkosten naar een '06-nummer'.